Model de nota de informare

 PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice RESET FOR LIFE S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este prestarea serviciilor fitness (inclusiv, dar fără a se limita la crearea conturilor de abonat, eliberera documentelor fiscale).

Pentru a atinge scopul precizat anterior, aveți obligația furnizării unor informații precum:

  • numele și prenumele;
  • adresa de e-mail;
  • numărul de telefon;
  • vârsta, înălțimea, greutatea;
  • eventuale probleme medicale suferite.

Refuzul dvs. determină neactivarea contului de abonat.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator nu vor fi comunicate unor terțe persoane, decât în cazurile expres prevăzute de legislația aplicabilă în materie.

Doriţi să primiţi informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de RESET FOR LIFE S.R.L.?

□     DA                                                                         □            NU

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei.

Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor1.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la daniela@iamlimitless.ro.2

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

1 Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială).

Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;

2 Orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct. Modalitatea de informare „verbal” se utilizează, în mod excepţional, în situaţia în care nu se poate realiza informarea în alte modalităţi (ex: informare prin intermediul convorbiri telefonice, dacă acestea sunt înregistrate).